The Beast Trail 2019 results

all results 11/5/2019: https://www.webscorer.com/race?raceid=179759

Certificates 2019
Champions and course records 11/5/2019

Set new course records in 2019: 🏆Course record    🇹🇼 Taiwanese course record  🌍Foreigner course record

50km – Male
Place Name nationality Time date
1st 邱文孝 Wen Hsiao Chiu TPE 9:42:51🏆🇹🇼 11/5/2019
2nd 周平記 Pin-Chi Chou TPE 9:52:09 11/5/2019
3rd Cory Lewandowski USA 9:58:34 11/5/2019
4th Hironori Nomoto JPN 10:10:29 11/5/2019
5th Yuta Matsuyama JPN 10:19:31 11/5/2019
6th 陳鵬中 Peng Chung Chen TPE 10:20:24 11/5/2019
7th 黃俊儒 Leon Huang TPE 11:38:24 11/5/2019
50km – Female
Place Name nationality Time date
1st Eszter Csillag HUN 10:38:08🏆🌍 11/5/2019
2nd Waroonluk Chuenjit THA 12:43:24 11/5/2019
3rd Man Yee Cheung HKG 12:58:53 11/5/2019
4th Chiu Man Cheung HKG 12:59:16 11/5/2019
5th 何若君 Jo-Chun Ho TPE 13:20:11 11/5/2019
6th 陳宏芹 Stella Chen TPE 14:17:50 11/5/2019
7th 許姿翎 Tzu Ling Hsu TPE 14:22:16 11/5/2019
25km – Male
Place Name nationality Time date
1st 周青 Ching Chou TPE 3:19:00 11/5/2019
2nd 陳嘉政 Chia Cheng Chen TPE 3:35:45 11/5/2019
3rd 程義銘 Yi-Ming Chen TPE 4:07:08 11/5/2019
4th 王奕凱 Yi-Kai Wang TPE 4:11:23 11/5/2019
5th 李耀文 Jerry Lee TPE 4:13:42 11/5/2019
6th 李欣展 Hsin Chan Lee TPE 4:27:20 11/5/2019
7th 蘇國華 Kuo Hua Su TPE 4:30:08 11/5/2019
25km – Female
Place Name nationality Time date
1st 梁蘭麗 Lan-Li Liang TPE 4:56:44 11/5/2019
2nd 周怡君 Yi Chun Chou TPE 5:00:45 11/5/2019
3rd Sarah Hamed GER 5:25:07 11/5/2019
(4th)* 鄭羽倢 Yu-Chieh Cheng TPE 5:35:37 11/5/2019
4th Natalia Efremova RUS 5:36:37 11/5/2019
5th Hyon Shim Chong USA 5:37:23 11/5/2019
6th 張菀芳 Wan-Fang Chang TPE 5:37:36 11/5/2019
7th 侯欣妤 Hsin Yu Hou
王竹賢 Chu Hsien Wang
TPE
TPE
5:37:57 11/5/2019
12km – Male
Place Name nationality Time date
1st 莊智能 Chih-Neng Chuang TPE 1:27:48 11/5/2019
2nd 林彰威 Zhang Wei Forest TPE 1:30:00 11/5/2019
3rd Tim Castle GBR 1:32:50 11/5/2019
4th 莊志民 Chih Min Chuang TPE 1:36:13 11/5/2019
5th 鍾少勇 Shao Yung Chung TPE 1:36:42 11/5/2019
6th 張翊笙 I Sheng Chang TPE 1:38:20 11/5/2019
7th Patrick Jose Scott-Graham GBR 1:43:18 11/5/2019
12km – Female
Place Name nationality Time date
1st 許婉君 Wan Jiun Hsu TPE 2:06:10 11/5/2019
2nd 徐鐿芹 Yi Chin Hsu TPE 2:06:20 11/5/2019
3rd Melanie Haarring GER 2:07:00 11/5/2019
4th 姚雯琇 Wen Xiu Yao TPE 2:09:00 11/5/2019
5th 陳慧菁 Huey Jing Chen TPE 2:17:00 11/5/2019
6th 王美翠 Beatrice Wang TPE 2:19:47 11/5/2019
(7th)** 潘佩宜 Peiyi Pan TPE 2:20:00 11/5/2019
7th Izelle Brink RSA 2:31:29 11/5/2019

notice:

 • * start in adventure category, awards are based on time of the day
 • ** miss turn and last uphill, no reason do DSQ but not awarded

The Beast Trail 2018 results

all results 12/5/2018: https://www.webscorer.com/race?raceid=136069

Champions and course records 12/5/2018

set new course records in 2018:  *Course record   *Taiwanese course record   *Foreigner course record

50km – Male
Place Name nationality Time date
1st Sasha Tarasov

Shinsuke Isomura

RUS

JPN

9:45:00** 12/5/2018
3rd Yuta Matsuyama JPN 10:08:53 12/5/2018
4th 周平記 Pin Chi Chou TPE 10:12:00 12/5/2018
5th 莊志民 Chih Min Chuang TPE 10:40:00 12/5/2018
6th 陳鵬中 Peng Chung Chen TPE 10:52:00 12/5/2018
7th Hironori Nomoto JPN 11:08:00 12/5/2018
50km – Female
Place Name nationality Time date
1st 郭婉婷 Wan Ting Kuo TPE 11:42:15** 12/5/2018
2nd Wai Yin Chiu HKG 12:13:46* 12/5/2018
3rd 許婉君 Wan Jiun Hsu TPE 12:48:37 12/5/2018
4th Wai Yee Cheng HKG 13:28:00 12/5/2018
5th Natthanan Matthanang THA 14:57:19 12/5/2018
6th Kam Suen Kitty Lee HKG 15:04:02 12/5/2018
7th Karen Benat GBR 15:08:13 12/5/2018
TBT50 2018
 • 39 DNF / 102 finishers (15 women)
 • 2 Black Boars (<10h, record 9:45:00)
 • 4 Black Boars (10-11h)
 • 19 Gold Boars (11-13h)
 • 38 Silver Boars (13-15h)
 • 38 Bronze Boars (15-17h)
 • 1 Dirty Boar (17h+)

25km – Male
Place Name nationality Time date
1st 陳嘉政 Chia Cheng Chen TPE 3:27:50 12/5/2018
2nd 陳永勝 Yung Sheng Chen TPE 3:38:16 12/5/2018
3rd Christopher Linton CAN 4:09:51 12/5/2018
4th 康庭瑞 Ting-Jui Kang TPE 4:15:21 12/5/2018
5th 林來興 Lai Hsing Lin TPE 4:15:40 12/5/2018
6th 柳諭傑 Yu-Chieh Liu TPE 4:18:10 12/5/2018
7th 謝悟鋒 Adam Hsieh TPE 4:18:23 12/5/2018
8th 蘇國華 Kuo Hua Su TPE 4:21:55 12/5/2018
9th 王智偉 Chih Wei Wang TPE 4:26:38 12/5/2018
10th 林國忠 Kuo Chung Lin TPE 4:26:47 12/5/2018
25km – Female
Place Name nationality Time date
1st 劉夢蕾 Mong Lei Liu TPE 4:59:42 12/5/2018
2nd 宋秀玲 Hsiu Ling Sung TPE 5:00:06 12/5/2018
3rd Alex Moores GBR 5:05:00 12/5/2018
4th 周怡君 Yi Chun Chou TPE 5:12:10 12/5/2018
5th 吳宜津 Yi-Chin Wu TPE 5:13:59 12/5/2018
6th 劉雯齡 Wen Ling Liu TPE 5:19:22 12/5/2018
7th Yenju Chen TPE 5:21:08 12/5/2018
12km – Male
Place Name nationality Time date
1st 鄧維富 Wei Fu Teng TPE 1:24:24** 12/5/2018
2nd 蔡朋憲 Peng Hsien Tsai TPE 1:25:36 12/5/2018
3rd 李耀文 Jerry Lee TPE 1:29:39 12/5/2018
4th Nicholas Doenges USA 1:31:14 12/5/2018
5th 葉正興 Cheng Hsing Yeh TPE 1:35:45 12/5/2018
6th 黃順德 Huang Shun-Te TPE 1:39:39 12/5/2018
7th 周俊彥 Eagle Chou TPE 1:43:17 12/5/2018
12km – Female
Place Name nationality Time date
1st 楊詩婷 Shih-Ting Yang TPE 1:48:26** 12/5/2018
2nd Christine McCagh AUS 1:57:46* 12/5/2018
3rd 莊智晶 Jhih-Jing Jhuang TPE 1:59:14 12/5/2018
4th Anna Jordan NZL 2:02:12 12/5/2018
5th Georgina Robinson GBR 2:06:35 12/5/2018
6th 王竹賢 Chu Hsien Wang TPE 2:09:14 12/5/2018
7th Fong Ida Lam HKG 2:09:53 12/5/2018

The Beast Trail 2017 results

all results 27/5/2017: https://www.webscorer.com/race?raceid=102104

Champions and course records 27/5/2017

set new course records in 2017:  *Course record   *Taiwanese course record   *Foreigner course record

100km – Male
Place Name nationality Time date
1st Hanawa Shota JPN 29:03:00 27/5/2017
2nd 黃冠凱 Guan-Kai Huang TPE 29:11:00 27/5/2017
3rd 林毓桓 Yuh-Hwan Lin TPE 29:50:00 27/5/2017
4th 謝佩佳 Sean Xie TPE 30:02:25 27/5/2017
5th Darryl Peterson TPE 31:59:12 27/5/2017
80km – Male
Place Name nationality Time date
1st 范光夫 Kuang Fu Fan TPE 20:28:59 27/5/2017
2nd Noriyuki Owaki JPN 21:38:54 27/5/2017
50km – Male
Place Name nationality Time date
1st Yuta Matsuyama JPN 10:49:10 27/5/2017
2nd 徐愛 Louis Gaj TPE 11:54:15 27/5/2017
3rd 李進聰 Chin Tsung Li TPE 11:55:24 27/5/2017
4th 呂俊陞 Chun Sheng Lu TPE 12:23:31 27/5/2017
5th 汪道遠 Daw-Yuan Wang TPE 12:24:54 27/5/2017
50km – Female
Place Name nationality Time date
1st Weiling Tseng TPE 12:25:11** 27/5/2017
2nd Flora Wing Yee Ching CAN 12:27:14* 27/5/2017
3rd 許麗沛 Lai Pui Hui TPE 12:50:45 27/5/2017
4th 蔡淑惠 Shu-Hui Tsai TPE 13:22:11 27/5/2017
5th 許婉君 Wan Jiun Hsu TPE 13:24:24 27/5/2017
25km – Male
Place Name nationality Time date
1st 江晏慶 Yen-Ching Chiang TPE 3:09:20** 27/5/2017
2nd 周青 Ching Chou TPE 3:13:30 27/5/2017
3rd 陳世軒 Shih Hsuan Chen TPE 3:42:06 27/5/2017
4th Marco Woodtli SUI 4:12:15 27/5/2017
5th Corentin Joyeux FRA 4:16:54 27/5/2017
6th 徐尚勤 Sheung Kan Tsui HKG 4:19:24 27/5/2017
7th 曾信政 Hsin-Cheng Tseng TPE 4:24:45 27/5/2017
25km – Female
Place Name nationality Time date
1st Alexandra Slayton USA 4:39:52** 27/5/2017
2nd 陳宏芹 Stella Chen TPE 4:49:45* 27/5/2017
3rd 陳秀卿 Hsiu Ching Chen TPE 4:54:48 27/5/2017
4th Hyon Shim Chong USA 5:00:45 27/5/2017
5th Angela Collenberg SUI 5:39:44 27/5/2017
6th 曾秀娟 Hsiu-Chuan Tseng TPE 5:40:48 27/5/2017
7th 彭琇珊 Nancy Peng TPE 5:44:35 27/5/2017
12km – Male
Place Name nationality Time date
1st 鄧維富 Wei Fu Teng TPE 1:26:10 27/5/2017
2nd Shane Harrigan CAN 1:30:00 27/5/2017
3rd Will Barnard GBR 1:31:10 27/5/2017
4th Sebastian Haarring GER 1:31:30 27/5/2017
5th 陳永富 Yong Fu Chen TPE 1:40:10 27/5/2017
6th Christopher John Linton CAN 1:41:35 27/5/2017
7th Henri Donadio FRA 1:42:00 27/5/2017
12km – Female
Place Name nationality Time date
1st 劉夢蕾 Mong Lei Liu TPE 1:50:54** 27/5/2017
2nd 朱志如 Chihju Chu TPE 1:58:08 27/5/2017
3rd 周怡君 Yichun Chou TPE 2:01:12 27/5/2017
4th 曾瓊慧 Chiung Hui Tseng TPE 2:02:49 27/5/2017
5th Pei Yi Pan TPE 2:03:45 27/5/2017
6th 宋秀玲 Hsiu Ling Sung TPE 2:05:41 27/5/2017
7th 張佩玲 Pui Ling Pauline Cheung HKG 2:09:35 27/5/2017

The Beast Trail 2016 results

Results on 野獸山徑成績 25/6/2016: http://www.webscorer.com/race?raceid=73249

Certificates 2016

download certificates here: https://drive.google.com/folderview?id=0BzaliwMtDiGZWXJNeGdZeEozT00&usp=sharing
in .pdf (high resolution) and .jpg

please download it, it will be on cloud max. 4 to 6 months

225_25km_Yu Hua Hsu

The Beast Trail 100km 2016
 • 1st male Anthony King Yan Leung 709 26:14:00
 • 1st male Alger Sai Kit Cheng 710 26:14:00
 • 3rd male Koji Beppu 717 27:57:00
 • 3rd male 鍾易霖 742 27:57:00
 • 3rd male 吳弘文 749 27:57:00
The Beast Trail 50km 2016
 • 1st male 邱文孝 514 10:07:10
 • 1st male 江晏慶 588 10:07:10
 • 3rd male 古明政 734 11:11:56
 • 4th male 周青 585 11:43:01
 • 5th male 黃建益 545 11:52:41
 • 1st female Lai Po Lam 506 12:53:40
 • 2nd female Woon Ping Leung 509 13:25:13
 • 3rd female 盧明珠 551 14:07:58
 • 4th female 許婉君 546 14:56:07
 • 5th female 羅曉惠 549 15:45:56
The Beast Trail 25km 2016
 • 1st male 周平記 332 3:40:39
 • 2nd male Cory Lewandowski 303 3:52:15
 • 3rd male 陳永勝 210 3:55:58
 • 1st female 張凱 228 5:39:08
 • 2nd female 吳悅溱 291 5:39:11
 • 3rd female 李惠萍 327 5:42:50

The Beast Trail 2015 results

Please download your electronic certificate: BIB_XXX_….pdf

All and top results here: TBT 20151011 results.pdf

50km finisher will have record 1/3 poin(s) (old/new) for UTMB 201626km finisher will have record 1 new pointyou can find your surname in performace Index on ITRA: http://www.i-tra.org/page/278/Performance_index.html

50km of Wild Pig 2015

37 finishers from 90 on start (41%)

Despite very bad weather is still good ration, congratulations to everyone.

First four runners partly cooperate on trail and came in great time:

Wen‐Hsiao Chiu 邱文孝 TPE 10:34:30
Pin Chi Chou 周平記 TPE 10:44:29
Hung‐Wen Wu 吳弘文 TPE 10:47:30
Ching Chou 周青 TPE 10:48:13

Current Course Record Holders of TBT

TBT 50 Name Nationality TIME Date
TBT 50 male – overall Sasha Tarasov
Shinsuke Isomura
RUS
JPN
9:45:00 12/5/2018
TBT 50 female – overall 郭婉婷 Wan Ting Kuo TPE 11:42:15 12/5/2018
TBT 50 female – foreigner Wai Yin Chiu HKG 12:16:46 12/5/2018

TBT 25 Name Nationality TIME Date
TBT 25 male – overall 江晏慶 Yen-Ching Chiang TPE 3:09:20 27/5/2017
TBT 25 male – foreigner Cory Lewandowski USA 3:52:15 25/6/2016
TBT 25 female – overall Alexandra Slayton USA 4:39:52 27/5/2017
TBT 25 female – Taiwanese 陳宏芹 Stella Chen TPE 4:49:45 27/5/2017

TBT 12 Name Nationality TIME Date
TBT 12 male – overall 鄧維富 Wei Fu Teng TPE 1:24:24 12/5/2018
TBT 12 male – foreigner Benjamin Young USA 1:29:54 25/6/2016
TBT 12 female – overall 楊詩婷 Shih-Ting Yang TPE 1:48:26 12/5/2018
TBT 12 female – foreigner Christine McCagh AUS 1:57:46 25/6/2016
Name Nationality TIME Date
TBT 100 male – overall Anthony King Yan Leung
Alger Sai Kit Cheng
HKG
HKG
26:14:00 25/6/2016
TBT 100 male – Taiwanese 黃冠凱 Guan-Kai Huang TPE 29:11:00 27/5/2017
TBT 80 male – overall 范光夫 Kuang Fu Fan TPE 20:28:59 27/5/2017
TBT 80 male – foreigner Noriyuki Owaki JPN 21:38:54 27/5/2017

notice:

 • there are only 10 finishers for TBT100 and 4 finishers for TBT80 in 2015 and 2016. These distance will not be probably held anymore due to its difficulty.
 • TBT100 finishers: Anthony King Yan Leung (HKG), Alger Sai Kit Cheng, Koji Beppu (HKG), 鍾易霖 Yi-Lin Chung (TPE), 吳弘文 Hung-Wen Wu (TPE), Hanawa Shota (JPN), 黃冠凱 Guan-Kai Huang (TPE), 林毓桓 Yuh-Hwan Lin (TPE), 謝佩佳 Sean Xie, Darryl Peterson (USA)
 • TBT80 Finishers: 范光夫 Kuang Fu Fan (TPE), Noriyuki Owaki (JPN), 蘇孟慧 Meng-Hui Su (TPE), Jeffrey Tsang (HKG)